Regeringen och samarbetspartierna Centern och Liberalerna är överens om att permanent öka mediestödet med totalt 200 miljoner kronor från och med i år. Förslaget läggs i vårändringsbudgeten. Dessutom görs andra insatser för att hjälpa dagstidningar, gratistidningar och TV, men däremot inte den kommersiella radion.

”Coronavirusets spridning har bidragit till att annonsberoende medier har förlorat annonsörer och därmed en stor del av sina intäkter och detta på oerhört kort tid. Det är en paradox att när efterfrågan är som högst, minskar också intäkterna. Därför presenterar regeringen idag ett antal åtgärder för journalistiken och medierna i hela landet och det gäller både tidningar men också radio och TV som alla jobbar hårt för att vi alla ska få information i denna tid” sade kulturminister Amanda Lind (MP) på en presskonferens idag.

Trots att kulturministern nämnde radion görs inga stödinsatser för det mediet. Detta till skillnad från i Danmark där radion kompenseras för fallande reklamförsäljning i lika stor omfattning som tidningar. Josefin Sasse, som är pressekreterare hos Amanda Lind, säger att den kommersiella radion kan ta del av andra åtgärder som görs för näringslivet i stort under coronakrisen.

”Regeringen har som Amanda Lind nämnde på pressträffen tidigare presenterat bredare krispaket för näringslivet, där bland annat slopat sjuklöneansvar, sänkt arbetsgivaravgift och statliga lån och garantier är sådant som också kan komma mediebranschen – och radion – till del” säger Josefin Sasse.

För dagstidningarna införs ett tillfälligt extra distributionsstöd under tre månader. Det kommer att kosta 150 miljoner kronor och gäller även gratistidningar. 50 miljoner kronor går till en fördubbling av stödet för bevakning av geografiska områden med svag eller obefintlig journalistisk bevakning. Tillfälligt görs även två regelförändringar. Presstöd ska kunna betalas ut i förhand och kravet på 55 procent eget redaktionellt material för att få stöd slopas. Dessutom ska regeringen återkomma med en lösning på returpappersfrågan som enligt kulturministern är ”ohållbar för medierna”.

TV-branschen får hjälp genom att annonstiden i framtiden ska beräknas ”utifrån ett större tidsintervall istället för som idag baserat på klocktimme”. Ändringsförslaget, som inte gäller radion, är möjligt att genomföra tack vare EU-s nya AV-direktiv och skickas nu till lagrådet. Det kan genomföras i höst.

Mediernas branschorganisation TU – Medier i Sverige kräver fler åtgärder från regeringen.

”Tyvärr ser detta paket magert ut för en bransch som är hårt ansatt. Ansatt i ett läge då kvalitetsjournalistiken har ett viktigare uppdrag än på mycket länge. Ett paket värt 200 miljoner kronor motsvarar bara en liten del av de förlorade annsonsintäkter branschen nu upplever. Stannar regeringens åtgärer här innebär det en ökad risk för att den journalistiska bevakningen tunnas ut på fler ställen i landet” säger Victoria Svenberg, som är ordförande för TU – Medier i Sverige och delägare i NWT-koncernen.